Cyber insurance

Што е сајбер осигурување?

Сајбер осигурувањето, накратко, е финансиско покритие во случаи на сајбер инциденти. Во случаи кога Вашата компанија претрпува штета, сајбер осигурувањето служи за покривање на сите материјални трошоци направени во моментот кога сте изложени на инцидент.

Инцидент обично влијае не само на Вашата компанија, туку и на деловните врски. Клиентот на Вашата компанија има право да ве повика на одговорност доколку се случи сајбер инцидент, а во случај да не бидете осигурени, придружните судски, административни и други трошоци ќе ги платите Вие. За повеќето мали или средни бизниси, дури и најмалите трошоци за компјутерски инцидент можат трајно да затворат компанија. Да не зборуваме за секундарна штета: репутациона штета, незадоволни и оштетени клиенти, отпуштени вработени, ранливи семејства…

Милиони парични штети можат да се надоместат само со помош на соодветна полиса за сајбер осигурување. Дали сте сè уште подготвени да прокоцкате сè што сте граделе досега поради старото добро верување дека, добро, „не сте толку лоши“? 

Кому му треба сајбер осигурување?

Компјутерската безбедност е потребна за секој што ќе дојде во контакт со доверливи информации. Овие вклучуваат: лични податоци, броеви на кредитни картички, тековни сметки, податоци за здравствени документи, податоци за возачки дозволи и сите други податоци поврзани со идентитетот на некое лице или неговата финансиска и здравствена состојба (податоци за е-пошта, телефонски броеви, поштенски адреси и сл.). Ако Вашата компанија складира голема количина на такви податоци или на хардвер или на cloud, бидете сигурни дека, во одреден момент, ќе бидете мета на хакери.

Постојат голем број индустрии кои се соодветни цели за хакери. Дури и ако на прв поглед Вашата деловна активност не е за складирање информации или немате големи бази на податоци, веројатноста дека ќе бидете цел на напад не се намалува. Денес, сите компании управуваат со одредена количина на податоци, но сепак меѓу најпопуларните сектори за хакери и најранливите се:

  • финансиски сектор
  • IT сектор
  • сектор за енергија и животна средина
  • фармацевтски и здравствен сектор

Што опфаќа полисата за сајбер осигурување?

Можностите обезбедени од полисата за сајбер осигурување се многубројни, со оглед на сложеноста на случаите опфатени со таквата полиса. Дури и најмалиот компјутерски инцидент содржи низа настани поврзани со санација, правни трошоци, административни белешки, ангажирање експерти за проценка и утврдување на штетата, дополнително вработување на вработени, информирање на клиенти, маркетинг… Списокот продолжува и што е заедничко за сите активности за време и по инцидентот е – цената.

Тешко е да се биде во можност да се покријат сите трошоци во новонастанатата ситуација, а притоа да се одржат ликвидни бизнисот и компанијата. Ако не воведовте соодветна полиса за сајбер осигурување, не очекувајте „да се извлечете“ од кој било инцидент.

Сајбер осигурување и истекување на податоци

Инцидентите со злоупотреба или кражба на лични податоци не се ни при опаѓање, но она што е уште позагрижувачко е недостатокот на информации за тоа како да се заштитат податоците во деловното опкружување. Покрај фактот дека многу компании сè уште немаат соодветно обучен персонал и експерти за да се занимаваат со следење на собирање, складирање и споделување на податоци, има многу малку кои сметаат дека истекувањето на податоците претставува ризик за нивната компанија. Според споменатото истражување, најчеста мета на напади се медицински и финансиски институции, кои поседуваат голема количина лични податоци. Дека економијата на обем е ефикасен начин за манипулирање со податоците се покажа во безброј сајбер инциденти кои случајно започнуваат на едниот крај на светот и се шират на другиот.

Сепак, дали вработените во компанијата се доволно едуцирани за протекување на податоци? Дали има начин да се држат под контрола ваквите инциденти, барем во рамките на компанијата? Континуираното образование и подигнување на безбедносните протоколи до повисоки стандарди ќе овозможат поширока свест на вработените за важноста на правилното чување на доверливи информации но дали некогаш ќе бидете целосно безбедни?

Трошоци за истекување на податоци

Познато е дека тужбите за грешки и пропусти насочени кон компании се една од најчестите причини што доведуваат до финансиски колапс на една компанија. Трошоците не се однесуваат само на надоместоци, надомест на штета или административни трошоци, туку и на трошоци за враќање на угледот, рекламирање по инцидентот, информирање на корисниците, па дури и ангажирање дополнителни експерти и вработени во кризни ситуации. Според висината на трошоците оваа година, кои се однесуваат на споменатите активности, на прво место се САД, каде најголема е можноста за инциденти со истекување на податоци. Од друга страна, Канада, Германија и Франција се сметаат за земји кои се изложени на најмал ризик од повторено протекување на податоци, а трошоците што ги придружуваат ваквиот инцидент се многу пати помали отколку во Соединетите држави. Ова се резултатите од споменатото истражување спроведено во соработка со IBM Security и Институтот Поненон.

Како и секое осигурување, и ИТ и осигурувањето од компјутерски ризик даваат најдобри резултати само кога тоа е дел од целокупната стратегија за управување со ризици; како индивидуално решение, дејствува соодветно само кога ќе се појави штетен настан, но не гарантира дека ризикот од повторување на инцидентот ќе се намали. Сè додека компаниите што собираат и обработуваат лични податоци не се посветуваат на структурното решавање на сајбер безбедносните проблеми, дури и најмалиот инцидент може да предизвика голема штета не само на компанијата, туку и на нејзините клиенти. Во таа смисла, потребно е да се разгледа опцијата за воведување полиса за осигурување од ИТ и сајбер ризици. Во случај на несакан настан, осигурениците можат да сметаат на претрпената штета што треба да се ублажи и нивниот бизнис да се опорави од инцидентот побрзо отколку во отсуство на соодветно покритие.

АМ Брокер преку Polaris Corporate Solutions GmbH Ви нуди продукт на Lloyd’s London кој ќе Ве заштити од овие ризици. Обратете ни се за да Ви направиме информативна понуда која што одговара на Вашите потреби и на Вашиот буџет.

 

Доколку сакате да нѝ испратите порака, искористете ја следнава контакт форма: