Продажна мрежа

АМ БРОКЕР АД АДРЕСА НА ЕКСПОЗИТУРИ ФИКСЕН БРОЈ МОБИЛЕН БРОЈ Е-МАИЛ АДРЕСА
Дирекција ул. 16та Македонска бригада бр.2 Скопје 02 3153-355 070/384-034 e.todorova@ambroker.mk
Автокоманда ул. 16та Македонска бригада бр.2 Скопје 02 3103-153 071/213-451 broker1@ambroker.mk
Центар ул. Св.Кирил и Методиј бр.20 Скопје 02 3153-355 071/237-184 broker@ambroker.mk
Турист – Kисела Вода ул. Борис Трајковски бр.21 Скопје 02 3103-267 071/213-432 broker3@ambroker.mk
Стаклара ул. Борис Трајковски бр.202б Скопје 02 2465-010 02 2465-010 broker2@ambroker.mk
Штип ул.Гоце Делчев бр.58 Штип 071/302-352 broker4@ambroker.mk
Битола ул. Новачки пат бр.18 Битола 071/237-186 broker6@ambroker.mk
Тетово ул.Скопски пат бр.7 Тетово 070/226-968 administrator@ambroker.mk
Прилеп Ул.Јоска Јорданоски бр.11 Прилеп 071/394-244 broker8@ambroker.mk