Офицер за заштита на личните податоци

Елена Трендафилова
Е-маил: administrator2@ambroker.mk
Телефон: 072/321-172